Aparaty słuchowe | Badania słuchu
Budowa ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego

Ubytek słuchu – ucho środkowe

Ucho środkowe może ulec licznym zmianom wpływającym na słyszenie. Poniżej przedstawie Wam wrodzone wady słuchu.

Ucho środkowe
Ucho środkowe

WADY WRODZONE

Statystyki wskazują, że ten typ wad ucha środkowego dotyka częściej płci męskiej.

Najczęstsze wady wrodzone ucha środkowego wynikają z genetyki, teratogennego działania leków, czy też czynników środowiskowych.

Działanie teratogenne leków polega na toksycznym działaniu leków zażywanych przez matkę w czasie ciąży. Najważniejszy czas w rozwoju ucha jest między 4-tym a 9-tym tygodniem i wówczas niepożądane działanie leków powoduje duże wady uszu (atrezja -zarośnięcie, niewykształcenie się odpowiednich przestrzeni ucha środkowego). W kolejnym etapie do 20-go tygodnia ciąży zachodzą zmiany w prawidłowej budowie kosteczek słuchowych – tzw. małe wady uszu.

Do czynników środowiskowych zaliczamy infekcje matki w trakcie ciąży, szczególnie TORCH (Toksoplazmoza, Kiła, Różyczka, Cytomegalia, Wirus opryszczki), a także narażenie jej na promieniowanie jonizujące.

Obustronna wada słuchu wpływająca na słyszenie dziecka jest czynnikiem klasyfikującym do zaopatrzenia w aparaty słuchowe już między 3-6 miesiącem życia (w przypadku atrezji – aparat na przewodnictwo kostne). Kolejnym krokiem jest tomografia komputerowa kości skroniowej dostarczająca wyczerpujących informacji o budowie ucha, wykluczająca istnienie wrodzonego perlaka. Obecność tej struktury wymaga wczesnego operowania, natomiast w innych przypadkach czeka się do ukończenie przez dziecko piątego roku życia. Wówczas można w pełni zbadać słuch dziecka, wykluczyć inne wady i zaplanować leczenie operacyjne.

Jednostronne ubytek słuchu nie wymagają wczesnej ingerencji chirurgicznej, gdyż mają stosunkowo niewielki wpływ na rozwój psychiczny i rozwój mowy dziecka.

Wady ucha środkowego, które nie mogą być leczone operacyjnie, nie zamykają dziecku drogi do słyszenia. Rozwiązaniem jest wszczepienie zakotwiczonego aparatu na przewodnictwo kostne, dzięki któremu dźwięki kierowane są bezpośrednio do ślimaka (omijając ucho środkowe). Ten typ aparatu stosuje się również u dorosłych w przypadku nabytych wad ucha środkowego.

W kolejnych wpisach postaram się zaprezentować ubytki słuchu i choroby uszne, które mogą nas dotknąć mimo prawidłowego rozwinięcia narządu słuchu w łonie matki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Komentarz do “Ubytek słuchu – ucho środkowe”