Aparaty słuchowe | Badania słuchu

Refundacja NFZ zakupu aparatu słuchowego

Refundacja NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia raz na pięć lat (dzieci młodzież do 26 roku życia raz na trzy lata) zwraca część kosztów poniesionych na zakup nowego aparatu słuchowego

Od 1 stycznia 2023 w zależności od grupy, do której należy ubezpieczony, może otrzymać

od 1 050 do 3 000 zł

na jeden aparat, czyli można otrzymać nawet 100% zwrotu za zakup!

Z refundacji mogą skorzystać osoby ze znacznym ubytkiem słuchu. Na podstawie wykonanego przeze mnie badania słuchu lekarz laryngolog wypisuje elektroniczne zlecenie na aparat słuchowy, który mogą Państwo zrealizować u mnie.

Aparat słuchowy
Refundacja NFZ

Wysokość refundacji NFZ

OSOBA DOROSŁA

do 1 050 zł

max 70% kosztów zakupu

Refundacja raz na 5 lat

najtańszy aparat już za

360 zł

INWALIDZI WOJENNI

do 1 500 zł

max 100% kosztów zakupu

Refundacja raz na 5 lat

najtańszy aparat już za

0 zł

DZIECI I MŁODZIEŻ

do 3 000 zł

max 100% kosztów zakupu

Refundacja raz na 3 lata

najtańszy aparat już za

0 zł

Jak długo czeka się na refundację?

W ubiegłych latach wnioski musiały zostać wysłane w formie papierowej, zatwierdzone w oddziale NFZ, a następnie być odesłane do pacjenta, przez co czas oczekiwania na jego zatwierdzenie wynosił nawet 8 miesięcy.

Dzięki wprowadzeniu elektronicznych wniosków są one zatwierdzane podczas wizyty u lekarza laryngologa.

Czy tylko refundacja nfz?

Refundacja NFZ nie jest jedynym źródłem, z którego można skorzystać przy zakupie aparatu słuchowego.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.

Jego wysokość jest inna dla każdego z powiatów. Dofinansowanie jest wydawane przez PCPR oraz MOPS.