Aparaty słuchowe | Badania słuchu

Refundacja NFZ zakupu aparatu słuchowego

Refundacja NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia raz na pięć lat (dzieci młodzież do 26 roku życia raz na trzy lata) zwraca część kosztów poniesionych na zakup nowego aparatu słuchowego

W zależności od grupy, do której należy ubezpieczony, może otrzymać od 700 do 2 000 zł na jeden aparat czyli można otrzymać nawet 100% zwrotu za zakup!

Z refundacji mogą skorzystać osoby ze znacznym ubytkiem słuchu. Na podstawie wykonanego przeze mnie badania słuchu lekarz laryngolog, wypisuje zlecenie na aparat słuchowy, które należy przesłać do odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ.

W zależności od posiadanych środków pieniężnych NFZ odeśle Państwu zatwierdzony wniosek, z którym należy się udać do placówki posiadającej podpisaną umowę na refundację aparatów słuchowych.

Taki wniosek mogą Państwo zrealizować u mnie.

 

Aparat słuchowy
Refundacja NFZ

Wysokość refundacji NFZ

OSOBA DOROSŁA

700 zł

Refundacja raz na 5 lat 

najtańszy aparat już za

300 zł

 

INWALIDZI WOJENNI

1 000 zł

Refundacja raz na 5 lat

najtańszy aparat już za

0 zł

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

2 000 zł

Refundacja raz na 3 lata

najtańszy aparat już za

0 zł

 

 

Jak długo czeka się na refundację?

Wszystko zależy od obecnej sytuacji w Narodowym Funduszu Zdrowia i od tego pod który z oddziałów należymy.

W ubiegłych latach czas oczekiwania w kujawsko-pomorskim oddziale wynosił nawet 8 miesięcy. Na tą chwilę (połowa roku 2015) wnioski zatwierdzane są niezwłocznie.

Czy tylko refundacja nfz?

Refundacja NFZ nie jest jedynym źródłem, z którego można skorzystać przy zakupie aparatu słuchowego.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON.

Jego wysokość jest inna dla każdego z powiatów. Dofinansowanie jest wydawane przez PCPR oraz MOPS.