otoskop


Badanie otoskopowe
Otoskopia jest bardzo prostym badaniem, ale bez niego nie należy wykonywać żadnego innego badania – gdyż pozwala ono stwierdzić czy nie ma przeciwwskazań do ich wykonania. Badanie otoskopowe, jest badaniem oceniającym stan przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej – będącej granicą ucha środkowego. W przypadku perforacji błony bębenkowej możliwa jest również […]

Otoskopia